28.7.09

Sajam razmjene udžbenika u Međimurskoj županiji

Vlada RH donijela je odluku o ukidanju besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih i srednjih škola s time da će najvjerojatnije zadržati financiranje udžbenika djeci poginulih branitelja i branitelja invalida, te djeci primateljima socijalne pomoći.

Zbog takve Vladine odluke, župan Međimurske županije Ivan Perhoč održao je radni sastanak sa ravnateljima osnovnih škola na kojem se raspravljalo o najkvalitetnijem rješenju kako bi se roditeljima učenika olakšao teret financiranja udžbenika.

Kako se u posljednje vrijeme, od strane knjižara, na roditelje vrši sve češći pritisak da se u kratkom roku izvrši uplata akontacije za udžbenike, Međimurska županija poziva učenike i njihove roditelje da nema potrebe žuriti sa takvim aktivnostima budući da je Županija u suradnji sa školama započela projekt prikupljanja i razmjene udžbenika. Također se apelira na roditelje učenika da ne kupuju stare udžbenike.

Na radnom sastanku međimurskog župana i ravnatelja osnovnih škola predloženo je slijedeće:

1. Pozivaju se učenici i njihovi roditelji da u vremenu do 19. kolovoza međusobno razmijene udžbenike.

2. Škole će organizirati prikupljanje udžbenika u svojim prostorima:
- 20. kolovoza 2009. u vremenu od 09 – 12 sati u svim osnovnim školama
- 21. kolovoza 2009. u vremenu od 15 – 18 sati u svim osnovnim školama
(škole će potom vršiti međusobnu razmjenu udžbenika)

3. Međimurska županija će organizirati „SAJAM RAZMJENE UDŽBENIKA“ koji će se održati u sportskoj dvorani Graditeljske škole u Čakovcu i to:
- 25.kolovoza 2009. od 9 - 15 sati
- 26.kolovoza 2009. od 12 – 18 sati

(Na „SAJMU RAZMJENE UDŽBENIKA“ će učenici i njihovi roditelji imati mogućnost besplatnog preuzimanja udžbenika koji će se do tog dana prikupiti)

Svjesni činjenice kako je obrazovanje strateški element izlaska iz krize a zbog štednje države na udžbenicima građanima jedino preostaje lokalna razina vlasti, Međimurska županija učinit će sve u okviru svojih mogućnosti kako bi roditeljima olakšala nabavu novih udžbenika. Nažalost, nemoguće je preuzeti obvezu potpunog financiranja novih udžbenika ali ako se akcijama koje će Županija provoditi zajedno sa osnovnim školama uspije barem nekima omogućiti besplatni udžbenici, učinilo se mnogo jer besplatni udžbenici predstavljaju važnu socijalnu mjeru u postojećoj gospodarskoj i socijalnoj situaciji.

INFO: Međimurska županija

18.7.09

Izabrani članovi Radnih tjela Skupštine Međimurske županije

I
Poslovnikom Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/06.-pročišćeni tekst), propisan je djelokrug, sastava i način rada 14 stalnih radnih tijela Skupštine (članci 42. do 63.).

Sukladno članku 51. Poslovnika, stalna radna tijela Skupštine su:
- Mandatna komisija,
- Odbor za izbor i imenovanja,
- Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
- Odbor za lokalnu samoupravu,
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu,
- Odbor za prosvjetu, kulturu i sport,
- Odbor za zdravstvo,
- Odbor za socijalnu skrb,
- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
- Odbor za financije i proračun,
- Odbor za međužupanijsku suradnju,
- Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
- Odbor za mladež.


Svako radno tijelo ima predsjednika i četiri člana, osim Odbora za izbor i imenovanja koji ima predsjednika i šest članova, te Mandatne komisije koja ima predsjednika i dva člana.

II
Na temelju članka 18. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 2/94, 3/96, 4/96 - pročišćeni tekst, 6/97, 5/98 - pročišćeni tekst, 5/01, 6/01 - pročišćeni tekst, 1/06, 2/06 - pročišćeni tekst, 15/06. i 1/07 - pročišćeni tekst) i članka 45. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 2/94, 4/97, 6/97, 5/01, 6/01 - pročišćeni tekst,
1/06. i 6/06 - pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije na 2. sjednici, održanoj 14. srpnja 2009. godine, donijela je rjwešenja o imenovanju članova stalnih radnih tjela Skupštine.

POPIS PREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE:

MANDATNA KOMISIJA
Predsjednica:
DARINKA TOMPOŠ iz Strahoninca, Kalnička 7
Članovi:
BOŽIDAR KOLARIĆ iz Donjeg Hrašćana 52
IVAN MARTAN iz Čakovca, Preloška 138

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
Predsjednik:
ZVONIMIR PAVČEC iz Preloga, Glavna 18
Članovi:
SUNČANA GLAVAK iz Čakovca, Stanka Vraza 2
JURAJ KOLENIĆ iz Čakovca, Fortunata Pintarića 18
MARJAN MARCIUŠ iz Pušćina, Vladimira Nazora 19
BRANKO POLANEC iz Žabnika, Zrinskih 54
ĐURĐICA SLAMEK iz Svete Marije, Andrije Habuša 46
BERNARDA TOPOLKO iz Strahoninca, Poljska 30

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
Predsjednica:
ANDREJA FILEŠ-RUŽIĆ iz Čakovca, Ivana pl. Zajca 8
Članovi:
EMIL HUDIN iz Čakovca, Martina Pušteka 18
VLADIMIR IVKOVIĆ iz Donjeg Pustakovca 55
STJEPAN PERKO iz Lopatinca, Vladimira Nazora 33
DARKO PANDUR iz Preloga, Antuna Mihanovića 21

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
Predsjednica:
NADICA JELAŠ iz Strahoninca, Prvomajska 11
Članovi:
VALENTIN KOČILA iz Donjeg Koncovčaka 15
MLADEN KRIŽAIĆ iz Male Subotice, Glavna 16
VLADIMIR PERŠIĆ iz Pribislavca, Dr. Ante Starčevića 3
ZDENKO HORČIĆKA iz Čakovca, Ivana Sokača 13

ODBOR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Predsjednik:
DRAGANA MATULIN iz D. Vidovca, M. Gupca 19.
Članovi:
BRANKA HOZJAK iz Čakovca, J. J. Strossmayera 9.
SANJA KRIŠTOFIĆ iz Strahoninca, P. Miškine 8.
ŽELJKO PAVLIC iz Svete Marije, Trg bana Jelačića 4.
DIJANA POSAVEC iz Nedelišća, Karlović Vinka 14 A.

ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
Predsjednik:
MARJAN GLAVINA iz Preloga, Sajmišna 31.
Članovi:
BRANKO KRNJAK iz Novakovca, Murska 21.
MLADEN NOVAK iz Slakovca 63 D.
JOSIP POSAVEC iz Nedelišća, Karlović Vinka 14 A.
DRAŽEN ŽVORC iz Čakovca, Travnik 15.

ODBOR ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
Predsjednik:
IVAN CEROVEC iz Miklavca 149.
Članovi:
VJENCESLAV HRANILOVIĆ iz Podturna, V. Nazora 32.
VLADIMIR MIHALIC iz Male Subotice, Glavna 11.
DUŠAN NOVAK iz Ivanovca, J. Broza 85 B.
GORDAN VRBANEC iz Čakovca, Zagrebačka 29.

ODBOR ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT
Predsjednik:
ZLATKO BACINGER iz Čakovca, Buzovečka 43.
Članovi:
ROBERTA BARAT iz Murskog Središća, M. Kovača 65.
Dr. sc. NEVENKA BRESLAUER iz Čakovca, R. Boškovića 25.
DRAŽEN BLAŽEKA iz Čakovca, Dr. F. Debana 10.
BRANKO SUŠEC iz Orehovice, Zrinskih 17.

ODBOR ZA ZDRAVSTVO
Predsjednik:
ROBERT GRUDIĆ iz Nedelišća, Uska 16.
Članovi:
Mr. sc. BERNARADA MISER iz Donje Dubrave, M. Gupca 16.
JURAJ LESJAK iz Čakovca, J. J. Strossmayera 9.
JOSIP POŽGAJ iz Čakovca, ZAVNOH-a 26.
BORIS VALPATIĆ iz Čakovca, N. Pavića 4.

ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB
Predsjednika:
EMIL HUDIN iz Čakovca, M. Pušteka 18.
Članovi:
ADRIJANA VIŠNJIĆ-JEVTIĆ iz Čakovca, I. pl. Zajca 55.
IVAN ANTONOVIĆ iz Dragoslavca 14.
RUŽICA BOŽIĆ iz Goričana, Murska 62.
ĐURO STRAHIJA iz Hodošana, Vukov Gaj 27.

ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Predsjednik:
BLAŽENKA ZVOŠEC iz Kotoribe, K. Zrinski 5.
Članovi:
MARJAN MARCIUŠ iz Pušćina, V. Nazora 19.
PETAR NOVAČKI iz Mačkovca, Brezić 30.
DANICA GLAD iz Palovca, Melinska 22.
ZLATKO HORVAT iz Cirkovljana, Donja 19.

ODBOR ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU
Predsjednik:
JOSIP POSAVEC iz Nedelišća, Karlović Vinka 14 A.
Članovi:
ŠTEFANIJA DAMJANOVIĆ iz Čakovca, J. Slogara 8.
SUNČANA GLAVAK iz Čakovca, S. Vraza 2.
MARIJANA FABIĆ-RUSAK iz Čakovca, Travnik 36.
Mr. sc. VLADIMIR KALŠAN iz Šenkovca, A. Šenoe 37.

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
Predsjednik:
Dr. sc. PREDRAG KOČILA iz Mihovljana, V. Nazora 1/i.
Članovi:
KRISTIJAN VALKAJ iz Železne Gore 5.
VLADIMIR KOVAČ iz Donjeg Mihaljevca, Čakovečka 92.
ZVONIMIR SILADI iz Kotoribe, A. Stepinca 3.
Mr. sc. TOMISLAV TOMŠIĆ iz Selnice, Frankopanska 1.

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Predsjednik:
IVAN PERHOČ iz Čakovca, Vukovarska 7.
Članovi:
FRANCISKA ČETKOVIĆ iz Čakovca, I. pl. Zajca 43.
VLADIMIR IVKOVIĆ iz Donjeg Pustakovca 55.
JURAJ KOLENIĆ iz Čakovca, F. Pintarića 18.
STJEPAN KORAJ iz Čakovca, R. Horvata 10.
MLADEN KRIŽAIĆ iz Male Subotice, Glavna 16.
FRANJO MAKOVEC iz Brezovca 46.
ZLATKO ORSAG iz Vularije, Prvomajska 34.
BRANKO RESMAN iz Štrigove 95.

ODBOR ZA MLADEŽ
Predsjednica:
KRISTINA KLEPAČ iz Vularije, M. Gupca 10.
Članovi:
MAJA ĐURKIN iz Belice, J. Slavenskog 5.
JOSIP PETKOVIĆ iz Gornjeg Mihaljevca 64.
ROBERT SRPAK iz Belice, Čakovečka 5.
SINIŠA ŽIŽEK iz Leskovca 11.

ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Predsjednica:
ROBERTA BARAT. dipl. uč. iz Murskog Središća, M. Kovača 65.
Članovi:
Mr. sc. JURAJ LAJTMAN iz Čakovca, T. Masaryka 11.
ANICA SOKAČ, iz Draškovca, Cvjetna 10.
BLAŽENKA ZVOŠEC iz Kotoribe, K. Zrinski 5.
IVANČICA SOMOĐI, dipl. ing. iz Čakovca, Vukovarska 11.
ŽARKO SKOK iz Šenkovca, I. L. Ribara 16.
ANDREJA BOGDAN, dipl. psih. iz Čakovca, Dr. V. Mačeka 33
ALEKSANDRA LIČANIN iz Čakovca, J. Slogara 4.
LJERKA TIŠLJAR iz Murskog Središća, Sitnice 34.

ŽUPANIJSKI ODBOR ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
Predsjednik:
mag. pol. JURAJ KOLENIĆ iz Čakovca, F. Pintarića 18
Članovi:
BOJAN BALOG iz Goričana, Cvjetna 39/1
Mr. sc. STJEPAN BLAGUS iz Čakovca, N. Tesle 13.
MILAN HABIJAN iz Čakovca, I. pl. Zajca. 31.
MIRKO LEICH iz Čakovca, Matice hrvatske 3.
NENAD MURŠIĆ, dr. med. iz Nedelišća, Livadarska 41.
SLAVICA OREHOVEC, dipl. iur. iz Čakovca, F. Prešerna 11b.
IVAN ORŠOŠ iz Piškorovca 28.
MILENA PETKOVIĆ iz Murskog Središća, J. B. Tita 52.
IVAN STRBAD, dipl. oec. iz Čakovca, Trate 16.
FRANJO VEBLE iz Šenkovca, A. Šenoe 52.

KULTURNO VIJEĆE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Predsjednk:
mr. sc. VLADIMIR KALŠAN, iz Šenkovca, A. Šenoe 37.
Članovi:
ROMANO BOGDAN iz Čakovca, M. Krleže 53.
DAVOR DOKLEJA iz Čakovca, Kralja Zvonimira 15.
TONI FAŽON iz Čakovca, J. J. Strossmayera 7b.
MIRJANA HRŽIĆ iz Preloga, A. Mihanovića 78.

Prjedlog za člana Upravnog vijeća ŽUC-e

Prijedloženi kandidat HSLS-a za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije: Mr. Tomislav Tomšić iz Selnice nažalost nije izabran.

Izabrani su:
UPRAVNO VIJEĆE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

1. ZVONIMIR PAVČEC – predsjednik
2. DRAŽEN ŽVORC – zamjenik predsjednika
3. MLADEN ČONKA – član
4. VALENTIN KOČILA – član
5. IVAN PAVLIC – član


INFO: HSLS MŽ

17.7.09

Renato Slaviček novi predsjednik čakovečkog ogranka HSLS-a


Renato Slaviček je u petak na izvanrednoj skupštini čakovečkog ogranka HSLS-a izabran za novog predsjednika. Za potpredsjednike su izabrani Kristijan Babić i Marija Ružić. Razlog za sazivanje izvanredne Skupštine bilo je raspuštanje ogranka u travnju ove godine zbog čega je čakovečki ogranak do petka imao povjerenika, Dražena Bregleca.

Do raspuštanja ogranka došlo je zbog toga što je tadašnji predsjednik gradskog ogranka Ninoslav Šipoš potpisao koalicijski sporazum s blokom SDP-HSS-HSU, a da za svoju stranku nije osigurao viđenije mjesto niti dužnost u vlasti niti razgovarao s drugim opcijama, kazao je Breglec i dodao da time nije ispoštovao odluku Županijskog vijeća HSLS-a. Time bi HSLS bio doveden u poziciju samo dizati ruku, bez mogućnosti da na zapažen način prezentira politiku HSLS-a, kazao je Dražen Breglec koji je nakon raspuštanja čakovečkog ogranka HSLS-a postao povjerenik.
Renato Slaviček, novi predsjednik čakovečkog ogranka HSLS-a preuzeo je na sebe zadaću da pokuša vratiti značaj HSLS-a kakav je ta stranka imala u Čakovcu prije desetak godina i u vrijeme kada je bila na vlasti i imala i svog gradonačelnika.

INFO: Međimurske novine

1.7.09

Skupština Međimurske županije

Formiran je Klub vijećnika HSLS-a u Skupštini Međimurske županije (29.06.2009.g.).

Za predsjednicu Kluba vijećnika HSLS-a izabrana je BLAŽENKA ZVOŠEC (Kotoriba), a članovi su KRISTINKA BLAŽEKA (Čakovec), BRANKO POLANEC (Sv. Martin na Muri) i DRAGANA MATULIN (D. Vidovec).

INFO: HSLS MŽ